1597 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در سال 1820 امید به زندگی هر شخص کمتر از 35 سال بود، 94 درصد از جمعیت جهان در فقر شدید زندگی میکردند و کمتر از 20 درصد مردم دنیا سواد داشتند. امروزه اما امید به زندگی در میان افراد به بیش از 70 سال رسیده است، کمتر از 10 درصد مردم جهان در فقر شدید زندگی میکنند و بیش از 80 درصد جمعیت دنیا باسواد هستند. تحلیل فرایندی است شکل پذیر و همبسته از: افزونی در پیوسته(ضمیمه) و تحلیل بدون آن که میان امور نظری و ذهنی با امور مادی دراین فرایند ناسانی وجود داشته باشد. در کتاب مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات آمدهاست: فناوری به معنی کاربرد منظم معلومات علمی و دیگر آگاهیهای نظامیافته برای انجام وظایف علمی است.

فناوری کاربرد عملی دانش و ابزاری برای کمک به تلاش انسان است. فناوری (تکنولوژی) شیوه و شگرد ساخت و کاربرد ابزار، دستگاهها، مادهها و فرایندهایی است که گره گشای دشواریهای انسان است. ترکیب از مهم ترین پایه ها و روشهای گسترش و توسعه استعدادهای انسانی به شمار می رود تا آن جا که برایند قدرت ترکیبی ذهن نوآوری و آفرینش گری در عینیّت است. آموزش و پژوهش را ازحالت مصرفی و منفعل بیرون آورده و به آن هویّت کنندگی و فاعلیّت و زایندگی بخشیده است و از همین جهت دانش در روزگار ما(قرن21) به مانند سرچشمه قدرت و ثروت در آمده است.

همان گونه که گفته شد تکنولوژی روزگار ما اقتصاد را دگرگون می کند. و نیز با تکنولوژیهای روزگار ما ترکیبهای انرژی زایی تولید شده اند که در پالودن محیط زیست بسیار اثرگذارند چون میزان آلایندگی آنها بسیار کم است. مثال ساده هوش مصنوعی رباتها هستند که هرروز باهوشتر میشوند و هوش آنها کم کم به انسانها شبیه میشود. این پژوهش دارای محدودیتهایی است؛ اول این که نتایج آن بر اساس داده­های یکی از بنگاههای صنعت فولاد ایران است که تعمیمپذیری آن را کاهش می­دهد.

تواناییهای انسانی گونه گون و در ضمن پیچیده است. از مهم ترین آنها می توان از تواناییهای معرفتی هنری فنی فعلی فیزیکی و…نام برد. انتقال تکنولوژی ، به دست آوردن و به کار گیری دانش فنی توسط کشوری غیر از کشور خاستگاه آن است . علاوه بر این، نسخه ۱.۰ تنها با رزولوشنهای بالاتر کار میکرد. FSR 2.0 با تمام سختافزارهایی که با نسخه قبلی سازگاری داشتند، کار میکند و مشابه نسخه قبل میتواند برای پیسی، کنسولها و حتی گوشیهای موبایل تطبیق داده شود؛ البته به شرطی که توسعهدهندگان مایل به بهره بردن از آن باشند.

دیدگاهتان را بنویسید