10 برنامه برای افزایش کیفیت فیلم و کلیپ

و درنهایت امکان دسترسی به اطلاعات مختلف در قالب همه سبدها یا به تفکیک سبد در یک گزارش از دیگر ویژگیهای ممتاز گزارشگیری در نرم افزار سبدیار است. ضمنآنکه نیروی انسانی زیاد و متمرکزی را طلب میکند که درنهایت ضریب خطای بالایی را متوجه عملیات سبدگردانی خواهد کرد. از این رو یکی از الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار برای صدور مجوز سبدگردانی، استفادهی این شرکتها از نرمافزارهایی تحتوب برای مدیریت و انجام امور سبدگردانی است.

چرا که انجام این عملیات، هم در مرحله ثبت و ورود اطلاعات، هم در مرحله حسابداری و نهایتاً در مرحله گزارشدهی بسیار زمانبر است. این نرمافزار بهدلیل پنل کاربری زیبا ومدرن، محاسبات خودکار تمام وقایع مالی و همچنین گزارش های مدیریتی جامع خود را از دیگر نرمافزارهای این حوزه متمایز کرده است. این نرمافزار کاملاً تحت وب بوده و برای شرکتهای سبدگردانی، شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری و شرکتهای کارگزاری که علاقمند به کسب مجوز جدید سبدگردان اختصاصی هستند، تهیه و تولید شده است. شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا مدت نه سال است که سبدیار را روانه بازار کرده است و در حال حاضر بیش از ۲۵ شرکت سبدگردانی و سرمایهگذاری معتبر جزو مشتریان نرمافزار سبدیار هستند.

در بازار سرمایه ایران شرکتهای تأمین سرمایه، سبدگردانی و مشاور سرمایهگذاری نهادهای دارای مجوز عملیات سبدگردانی هستند. گزارش دیگر سبدیار «گزارش مدیریت سبدگردانی» است که به مدیر سبدگردانی در جهت مدیریت ریسک پرتفوی کمک شایانی میکند. همینطور گزارش «خلاصه عملکرد سبد» که گزارشی کامل جهت ارائه عملکرد سبد به سرمایه گذاران است را میتوان بهعنوان یکی دیگر از گزارشهای منحصربهفرد سبدیار عنوان کرد. تمرکز این بخش بر تضمین کارکرد درست نرم افزار برای استفادۀ کاربران نهایی نرم افزار است.

نکته مثبت برنامه این است که یک نرم افزار افزایش کیفیت فیلم به HD محسوب شده و از فیلمهای 4K نیز پشتیبانی میکند. از متنهای پیش فرضی که در برنامه مدیریت مطب وجود دارد در نظر گرفته شده است. این برنامه نسبت به برخی از گزینههای دیگر که تاکنون در مورد آنها گفتگو کردیم، از ابزارهای نور و فیلتر بهتری استفاده میکند.

دیدگاهتان را بنویسید