نرم افزار ERP چیست؟

این امر دسترسی به نرم افزار شما را از طریق تلفنهای همراه، تبلت و کامپیوتر آسان میکند. در این مثال، کلاینت برنامهای است که کاربر برای ورود اطلاعات از آن استفاده میکند. اگر صاحب کسبوکار یا شرکت بزرگی هستید، استفاده از نرم افزار تحت وب قطعاً به شما در پیشبرد امور کاریتان کمک میکند. در واقع شرکت توسعهدهنده نرم افزار تحت وب، آخرین بهروزرسانیها را به سرور میزبان انتقال میدهد، در نتیجه سامانه بهصورت اتوماتیک آپدیت شده و نواقص امنیتی آن برطرف میشود. یا Web Based یا سامانه تحت وب به برنامهای گفته میشود که از طریق مرورگر وب برای انجام یک سری امور خاص، مورداستفاده قرار میگیرد.

تصور نكنید چون مبلغ قابل توجهي وجه در حساب بانكي تان نداريد هدف مناسبي برای سارقان اينترنتي نیستید چرا که تمام کاربران به يک میزان در معرض خطر تهاجم هكر ها هستند پس در هر شرايطي امنیت را جدی بگیريد. يک کاردان برنامه ريزي داراي تجربه زياد، حتي خود مي تواند يک نرم افزار ساده را طراحي کند و برنامه هاي مربوطه را بنويسد.

گاهی اوقات نیاز است که اطلاعات از یک نرم افزار به نرم افزار دیگری انتقال یابند. این نرم افزار با جمعآوری نتایج عملیات و فعالیتهای اقتصادی در تمامی قسمتهای یک سازمان نقطه پایانی است بر ثبت اطلاعات و نقطه آغازی است بر تجزیه و تحلیل اطلاعات ثبت شده. یکپارچه سازی خدمات در چندین مرکز این توانمندی را به پزشکان می دهد که بتوانند خدمات را به بیماران خود در چندین مرکز ارائه داده و تمامی اطلاعات بیماران در همه مراکز بطور یکپارچه مدیریت می شوند.

از طرف دیگر، نرمافزارهای تحت وب قرار دارند که از طریق مرورگر در دسترس بوده و با هر دستگاهی و هر سیستمعاملی، سازگار هستند. یکی از محبوب ترین نرم افزارهای مدیریت پروژه نرم افزار MSP می باشد. مدیریت پروژه برنامه ریزی و هدایت پروژه درچارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص به سوی ایجاد نتایج مشخص آن است. سپس با این نرم افزار می توان پیشرفت زمانی و فیزیکی واقعی فعالیت ها را وارد نمود تا بتوان آنها را با برنامه هدف مقایسه نمود و پی به انحرافات بوجود آمده در پروژه برد.

ذخیرهسازی متمرکز دادهها به کاربران نهایی، از جمله امور مالی، فروش و سایر بخشها، اجازه میدهد تا به سرعت به اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل، دسترسی پیدا کنند. در واقع تنها چیزی که برای دستیابی به دادههایتان دارید، اتصال به اینترنت و مرورگر وب است. در این شرایط استفاده از نرمافزارهای تحت وب، کمک بزرگی خواهد بود؛ چرا که برقراری ارتباط بین دو نرم افزار مبتنی بر وب بسیار آسانتر از نرمافزارهای دسکتاپ است. نرم افزار مبتنی بر وب دسترسی به اطلاعات کسبوکارتان را از هر دستگاهی امکانپذیر و البته آسان میکند؛ چرا که برای دسترسی به اطلاعات نیازی به نصب برنامهای ندارید.

دیدگاهتان را بنویسید