نرم افزار ERP چیست؟

ذخیره کردن انواع گرافی های رادیولوژی نیز در پرونده بیماران امکانپذیر است. با این توضیح که نخست، نحوه دانلود برنامه دولت همراه را توضیح داده، سپس در مورد روش ورود به نرم افزار صحبت کرده و در پایان، امکانات متنوع اپلیکیشن دولت همراه را معرفی خواهیم نمود. پزشکان باتجربه و حاذقی را در سطح شهر میبینید که به دلیل ناهماهنگی و مدیریت غلط دارای مطبهای شلوغ و بینظمی هستند. قابلیت ثبت انواع تستهای بیناییسنجی ،دید با عینک و بدون عینک و فرم های تخصصی چشم در نرمافزار مطب چشم لحاظ شده است. امکان تعریف انواع آزمایشها به همراه محدوده آزمایشات در برنامه مدیریت مطب قرار گرفته است و همچنین قابلیت تعریف پنل آزمایشها بر اساس بخشهای مختلف مرکز در این برنامه وجود دارد.

برای سهولت در ثبت انواع آزمایش میتوان در برنامه مدیریت مطب پنل های مختلف را تعریف نمود و حتی امکان تنظیم آزمایش های پیش فرض برای هر پزشک وجود دارد. علائم حیاتی بیماران و مشخصات جسمی آنها را میتوان در پرونده هر شخص ذخیره نمود تا دسترسی به اطلاعات برای هر ویزیت در برنامه مدیریت مطب ساده و آسان باشد.

برنامه را از روی گوشی حذف نماييد. مشخص کردن تداخلات دارویی با دوزهای مختلف در برنامه مدیریت مطب و همچنین باز شدن صفحه اطلاعات دارویی و مشاهده آن، که به کمک پزشک و دستیاران میاید. این کار بهویژه با کمک فناوریهای جدیدتری از جمله آنالیزور قدرتمند، ماشین یادگیری و IoT قابل انجام است.

این نرم افزار بسیار سریع و انعطاف پذیر است و کار با آن بسیار آسان میباشد . مانند بسیاری از محصولات فناوری، تعریف خاص از آنچه سیستمهای ERP را تشکیل میدهد از دیدگاه هر فروشنده بسیار متفاوت است. برنامه مدیریت مطب با داشتن محیطی ساده و کاربردوستانه و امکانات بسیار زیادی که در خود دارد از محبوبیت بسیاری در بین پزشکان، دستیارانشان و منشیهای مطب پیدا کرده است. در همین راستا ویژگی دیگری برای تعریف انواع پزشک با تخصصهای مختلف نیز در نرم افزار مدیریت مطب قرار گرفته است. نیز میتوانند با توجه به تخصص های خود از این برنامه استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید