دانلود رایگان نرم افزار

خط تولید نرم افزار (Software Product Line) تکنیکها، ابزارها و امکاناتی که تولید خانواده خاصی از محصولات نرم افزاری را تسریع و تسهیل میکنند. حقوق مادی نرمافزار رایانهای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفادهشخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تکثیر و هر گونه بهرهبرداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقالمیباشد. نشر عبارت است از قراردادن نرمافزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حاملهایرایانهای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانهای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.

از برنامههای داینامیک برای نگهداری پایگاهداده یا تالارهای گفتمان بهمنظور بهروزرسانی و ارتباط مداوم جهت تغییر اطلاعات استفاده میشود. CRM شامل همهی فرایندهای ارتباط با مشتری در بخشهای بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش است. کسب و کارها می توانند با اتصال نرم افزار بازاریابی به یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)، تعاملات انجام شده را بر اساس داده های هر مشتری، پیگیری کرده و برای اقدامات بعدی تصمیم گیری کنند.

در واقع تنها کاری که باید انجام دهید این است که از یک مرورگر و سیستمعامل سازگار با نرم افزار استفاده کرده و نرم افزار را اجرا کنید و وارد حساب کاربریتان شوید. به کمک این فناوری، می توان تعاملات انجام شده با مشتریان را پیگیری کرد و خدماتی که طی فرآیندهای بازاریابی، فروش و پشتیبانی به وی ارائه می شود را متناسب با نیازها و علائق هر مشتری، شخصی سازی کرد. سنجش میزان موفقیت بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری ، طی ۴ مرحله انجام می شود که نرم افزار بازاریابی در هر کدام از مراحل به نوعی به کار می رود.

به کمک امکان امتیازدهی و رتبه بندی سرنخ ها، می توانید میزان درگیری و میل هر کدام از مشتریان بالقوه را، از روی تعاملات آنها با محتواهای سایت و ایمیل ها متوجه شوید. با وجود آنکه نرم افزار بازاریابی کمک می کند تا این دو تیم بهتر با هم تعامل کنند، اما هر کدام از تیم های فروش و بازاریابی به روش های متفاوتی از این پلتفرم استفاده می کنند. به کمک چنین محتواهایی می توان مشتریان بالقوه را طی برنامه های هدفمند بازاریابی ترغیب به تعامل کرد و در نهایت آنها را به مشتریان واقعی کسب و کار تبدیل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید