بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان

تا به این پرسش پاسخ داده نشود پیوند و پیوستگی تکنولوژی و توسعه انسانی به ابهام خویش در حالت کمون باقی می ماند. حق پیوند برقرار کردن و آگاهی یابی آگاهی رسانی و پخش دانایی که برآمده از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است به وسیله همین تکنولوژی ساختار و سیاست گذاری سازوار به حقیقت می پیوندند. نتایجی که تا پیش از این به دلیل پر خطر بودن، امکان تست کردن آنها وجود نداشته است. توسعه انسانی عبارت است از: گسترش پرورش و پدید آوری گنجایی استعداد و نیروهای بشری و انسانی. برآمده از تکنولوژی است که با فراهم آوردن ابزار مواد محیط مشاهده و آزمون آن را پدید می آورد.

نسل پنج و ششم اینترنت یعنی یک اتصال جهانی سریعتر، دقیقتر و پایدارتر، که برای متحول کردن دنیا به وجود آمده است. کارکرد مثبت آن به این گونه است که تکنولوژی نه تنها بر فرآیند و روند داوری بلکه حتی بر مبنای آن نیز اثر می گذارد بویژه در باب دادخواهیها و ثابت کردن حقوق.

از این روی تعبیر نیل پستمن در کتاب (تکنوپولی) به این که تکنولوژی همان علم انباشته و انبوه است بجا می نماید. برخی همچون نژی آن را در معنای ابزاری برای حفظ بقای انسانهای نخستین تعبیر کردهاند و برخی دیگر همچون کلاکستون آن را ابزاری در دست بشر برای تسلط بر محیط دانستهاند.

شرکتهایی مانند فیسبوک، گوگل، اپل و مایکروسافت میلیاردها دلار برای گسترش، راحتی استفاده و در دسترس بودن تکنولوژیهای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده سرمایهگذاری کردهاند. احتمالا با گسترش اینترنت ماهواره ای شرکت Space X، کل دنیا میتوانند از اینترنت پرسرعت استفاده کنند. RSR همین حالا از طریق جدیدترین نسخه ۲۰۲۲ آدرنالین در دسترس است و البته تنها امکان استفاده از آن روی کارت گرافیک سری RX 5000 یا جدیدتر وجود دارد. گوگل حالا یک سیستم هوش مصنوعی ساخته است که سیستمهای انرژی دیتاسنترها را کنترل میکند و به این ترتیب صدها میلیون دلار در هزینههای انرژی صرفهجویی میکند. در همین راستا قیمت سلولها و پنلهای خورشیدی از سال 1977 تا حالا کاهش 5/ 99 درصدی داشته است.

چابکی در اینجا به عنوان یک راه بیپایان از بهبود مستمر قلمداد میشود، و از آن جا که هیچ طرحی برای اندازهگیری چابکی در ادبیات این تئوری ذکر نشده است، تعیین سطح خاصی از چابکی مورد نیاز دشوار است. مشکل غرب تکیه بر عقلانیت ابزاری آن هم به گونه تام بود و امروز با پیدایش پست مدرنیسم (برابر یک قراءت از قراءتهای آن) به این تهیگاه پی برده اند . ـ حق برنامه نویسی دوباره انسان آن هم به گونه آزاد.

دیدگاهتان را بنویسید