بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان

به طور طبیعی در این جا این پرسش به میان می آید: اندازه ای ازحیات مرگ رزق تناوری بدن شکل و اندازه فرایند رشد و قدرت مغزی و… که خداوند برای هر آفریده (انسان ـ نبات) در نظر گرفته و تعیین فرموده کدام است؟ کردن اطلاعات نوین در ژنها بویژه در (نوکلئیک)(D.N.A) می توان رشد نبات را چندین برابر از اندازه شناخته شده و معمول افزایش داد.

بویژه مشاهده شده است که برخورداری از منابع طبیعی سرشار و فراورده های کشاورزی فراوان ، بدون بهره جویی از تکنولوژی نمی تواند ضامن رشد و پیشرفت باشد . همچنین با مهندسی ژنتیکی دگردیسیهایی در شکل اندازه طعم رشد و سایر ویژگیهای گیاهان رستنیها و حیوانات پدید آمده و ادامه خواهد داشت. برای ذخیره اطلاعات با هر حجمی دیگر نیازی به فلش مموری یا سایر منابع ذخیره داده ندارید.

اشمیت تعین یافتگی کار انسان را با وسایل تکنیکی به عنوان فرآیندی میبیند که در اعصار گذشته آغاز شده، اما در زمان ما بسط یافته است. شما بدون عینک یا سنسور ممکن است یک میز، یک نوشته و یا حتی یک نمای طبیعی را ببینید و در کنار خود حس کنید، در حالی که واقعیت ندارد و تنها به کمک تکنولوژی ظاهر شده است. شرکتهایی مانند فیسبوک، گوگل، اپل و مایکروسافت میلیاردها دلار برای گسترش، راحتی استفاده و در دسترس بودن تکنولوژیهای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده سرمایهگذاری کردهاند. در دین اسلام نه تنها آفریدن چیزی بلکه مذکر و مؤنث بودن آن هم بسته به اراده خداوند است.

تاثیر تکنولوژی توسط فعالان، دانشگاهیان و دولت به عنوان یک سر منشا مزیت رقابتی برای صنایع تولیدی به طور گسترده و وسیع پذیرفته شده است. در تمام دوران زندگی انسان، آدمی برای رسیدن به کمال در جستجوی دانش و معرفت بوده است. جایی که تمامی اطلاعات و برنامه ریزهای موجود گردآمده و گنجانده شده است. در کل تکنولوژی این گونه تعریف می شود، مجموعه ای از ابزار ها، اطلاعات و تجربه هایی که از علم سرچشمه می گیرد.

1. دگرگونی مبنای مسؤولیت مدنی: تکنولوژی مبنای مسؤولیت مدنی را دگرگون کرد. آری مهندسی ژنتیک ساختار جغرافیا و ویژگی ژنهای ارگانیسم را دگرگون می کند. چیزی جز ژنهای انسان و دیگر ارگانیزمها نمی توانست باشد. مهندسی ژنتیک توانست به لایه های پنهان و حریمی که از چشم نامحرمان دور نگه داشته شده بود و در ضمن بنیاد یک ارگانیسم و موجود زنده را می ساخت وارد شود.

دیدگاهتان را بنویسید