اخبار تکنولوژی – جدیدترین مقالات و اخبار دنیای علم و فناوری

از این روی شماری آشفتگی و بحران را از ویژگیهای فرهنگی جهان آینده می دانند و شماری همسانی و همشکلی را پایان و قرارگاه تلاشها و تکاپوهای فرهنگی در آینده دانسته اند. علاوه بر این آینده اقتصاد به لطف بلاکچین بسیار قابل اعتماد است. نیروی انسانی در دورانهای گوناگون زیست انسانی در حوزه اقتصاد از عاملها و انگیزه های مهم تولید شناخته شده است ولی در هر دوره و مرحله ای ارزیابی ویژه ای از آن به این کرسی تکیه زده است.

همچنین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات جامعه انسانی را به بخشهای بسیار و گونه گون تقسیم می کند که هر یک ویژگیها و نیازمندیهای ویژه خویش را دارند. ـ حق مالکیت ژنها حق فروگیری و استفاده ویژه آنها و نیز حق خرید و فروش آنها. و نیز تنها خداوند تمامی مرحله های صورت دهی انسان و همه آفریدگان را از آغاز تا پایان انجام می دهد و در قدرت خویش دارد و هیچ کس را یارای ورود در چنین آوردگاهی نیست.

استفاده از اصطلاح تکنولوژی به میزان قابل توجهی بیش از ۲۰۰ سال گذشته تغییر کرده زیرا قبل از قرن بیستم این اصطلاح در زبان انگلیسی نیز غیر معمول بود و معمولا به توصیف و یا مطالعه هنرهای سودمند اشاره داشت. خارجی به تن می کند که بیش تر و یا تمامی جامعه ها از علم و تکنولوژی پیشرفته به گونه یکسان و برابر بهره مند باشند.

صورت آفرینی اندازه گیری تراز سازی آفرینش یکسان کردن که در آیات یاد شده آمده اند. نرم شدن آهن (واَلنّاله الحدید) (سبأ/10) و دگر شد آن به ابزارهای گوناگون از جمله شمشیر که در کشتن انسانِ بدوخوب یکسان عمل می کند سبب نمی شود اصل دانش تکنیکی به داود بخشیده نشود.

دیدگاهتان را بنویسید