اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

چنین ساختاری روند حیات سازمانی و برنامه ریزی شده را بیش از گذشته شتاب و مشروعیت به معنای پذیرفتگی و فراگیری بخشیده و آن را کامل تر کرده است. به این ترتیب تکنولوژی بازدارنده هایی را که فراروی کارهای فردی و اجرایی و برنامه های پذیرفته شده و به تصویب رسیده و اجتماعی و دولتی قرار داشت به گونه گسترده برطرف کرد; یعنی آزادی بیش تر بخشید. در این صورت تکنولوژی به آن گستردگی بیش تر بخشیده است و این گستردگی در حوزه پیوندها و پیوستگیها و اطلاعات بسیار روشن است. تکنولوژی چندی و چونی ارتباطات و اطلاعات را گسترش داد.

2. حفر هزاران کیلومتر از زمین و قرار دادن کابلهای مسی در آن برای برقراری ارتباطات تلفنی. درباره اطلاعات نیز باید گفت که همدوش با ارتباطات پیشرفت کرده است زیرا این دو در خارج از هم جدایی ناپذیرند هر چند در بررسی ذهنی ناسانی دارند. فناوری یک فعالیت انسانی است و از همین رو، هم از دانش و هم از مهندسی دیرینه تر است.

هم پیوسته می شد. در جامعه های فراصنعتی کسان خانواده ها و سازمانها از سرّی و شخصی ترین مسائل برنامه ها و رازهای یکدیگر می توانند آگاهی هایی به دست آورند. ارزیابی و موشکافی کارکرد قانون حکومت نهادهای دولتی و غیر دولتی آیینها و آداب بینش نگرش و منش اجتماعی و… در یک جامعه دینی بدون شناخت همه جانبه از جایگاه و کارکرد دین که نشانه و ویژگی اصلی چنین جامعه هایی است ناتمام ناکارآمد غیرواقعی و غیر منطقی خواهد بود چنانکه ارزیابی بخشهای گوناگون حیات انسانی در جامعه صنعتی بدون شناخت تکنولوژی و صنعت بی اساس و ناپسندیده است. حال که پاره ای از جامعه ها مرحله صنعتی را آغاز کرده وگامهایی در این مسیر برداشته اند با کدام نشانه و ویژگی آن را می توان شناخت؟

دیجیکالا مگ یک رسانهی آنلاین با محوریت موضوعات مرتبط با فناوری و سبک زندگی مدرن است که در تابستان سال ۱۳۹۴ توسط وبسایت دیجیکالا ایجاد شد. رسالت ما انعکاس دستاوردها و رخدادهای داخلی و بین المللی حوزه علم و فناوری مانند رویدادهای زیست محیطی، نجوم، پزشکی، اختراعات، کشفیات، اخبار گجتها و… تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. شرکتهایی مانند فیسبوک، گوگل، اپل و مایکروسافت میلیاردها دلار برای گسترش، راحتی استفاده و در دسترس بودن تکنولوژیهای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده سرمایهگذاری کردهاند.

انرژی پاک: مبارزه با تغییرات آب و هوایی برای کاهش میزان مصرف انرژی هنوز به جایی نرسیده است. مفاهیم در سیاست برشمرده می شود از این رو فهم اثرگذاری تکنولوژی بر نظام سیاسی پیوند تنگاتنگی با بیان پیوند و بستگیهای تکنولوژی و آزادی دارد. فطرت: همان گونه که بیان گردید مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی دگردیسیهای بنیادینی را در نظم طبیعی و شناخته شده آفریدگان بویژه انسان و نبات پدید آورده است که نتیجه آن دگردیسی ساختار وجود آفریدگان است. بالاتر از همه تکنولوژی در اسلام تنها ابزار نیست بلکه علم و شناخت است که آموختن و آموزاندن آن را در هر حال لازم می داند.

دیدگاهتان را بنویسید