اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

انتشارات اسلامی; نیز ر.ک: حقوق مدنی (وقایع حقوقی) ناصر کاتوزیان21/ به بعد نشر یلدا. 26. همان; نیز ر.ک: به سوی تمدن جدید تافلر ترجمه محمدرضا جعفری نشر سیمرغ; دموکراسی موج سوم ساموئل هانتینگتون ترجه احمد شهسا نشر روزنه; آزادی قدرت و قانون فرانتس نویمان تدوین و گردآوری و ترجمه عزت الله فولادوند.

8. ایدئولوژی و تمدن دکتر علی شریعتی169/. پیشرفت در محاسبات و تجزیه و تحلیلها، جهشهای باورنکردنی در درک ما از ژنوم انسان ایجاد کرده است. بنابر تصور متعارف، تکنولوژی تنها ابزارهای دست ساخت بشر می باشد و پیشرفت و توسعه آن، ما را به سوی آرمان شهر هدایت می کند؛ اما ظاهرا سر از ویران شهر درآوردیم.

البته زمانی که از آنها در راستای حرکتها و تلاشهای اخلاقی آموزشی پیوندها و بستگیهای اجتماعی و… استفاده شود که در این صورت سامان دهی آزمون و تجربه ها لازم می افتند. چه بسا که وجود اینها برای قوام و حیات فردی و اجتماعی انسانها لازم باشد. اما در شنوایی دو گوشی علاوه بر اینکه دو سیستم شنوایی وجود دارد، این دو سیستم با همدیگر همکاری دارند و میتوانند روی همدیگر تاثیرگذار باشند و یا متناسب با نیاز یکدیگر عملکرد خود را تغییر دهند.

این موضوع علاوه بر پیشرفت اینترنت اشیا، باعث پیشرفت تکنولوژی در سایر زمینهها مثل رشد هوش مصنوعی و بیگ دیتا هم میشود. 16. مقاله: (تکنولوژی پیشرفت جامعه خلاق) چند بحث و نظر درباره تکنولوژی و ونزنیکَ ترجمه عبدالحسین آذرنگ107/ ـ 108 نشر دریا. پیشرفت تکنولوژی تا جایی ادامه پیدا میکند که بشر با ادغام ژنها و ترکیب انسانها بتواند موجودات جدیدی خلق کند.

17. تکنولوژی سیر تحول مراحل عمده و تأثیر آن بر تغییر اندیشه ها کاردول ترجمه عبدالحسین آذرنگ68/ نشر دریا. مشکل غرب تکیه بر عقلانیت ابزاری آن هم به گونه تام بود و امروز با پیدایش پست مدرنیسم (برابر یک قراءت از قراءتهای آن) به این تهیگاه پی برده اند . ]Vپس در حال حاضر دانش فرمان شناسی به عنوان یک دانش برتر، فقط به عنوان امکانی برای آینده میتواند لحاظ شود؛ هنوز برای جامعه نمیتوان برنامه ریزی کرد. رابطه انسان با تکنولوژی در گذشته و حال از مباحث عمده ای است که در این عرصه مطرح می باشد. فناوری، فناوری بیشتر را ممکن می سازد.

دیدگاهتان را بنویسید