اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

شیوه تولید بافت جمعیتی ساختار قدرت نظام اعتقادی نگرش دینی شیوه زندگی سامان اجتماعی انرژی محیط زیست و… به طور کامل دگرگون گردید و نظام اطلاعات و ارتباطات با شکل جدیدش به میدان آمد. بر اساس این مهم در سیاهه ای که از این پس خواهد آمد به بازبینی اثرگذاری تکنولوژی بر کارها نیازها و ارزشهای انسانی در این موج (موج دوم) می پردازیم.

این تولد تازه نه تنها آسانی در کار را به ارمغان آورد بلکه هنر و تکنولوژی را به هم درآمیخت و گوناگونی کارها و تلاشها را ایجاد کرد. علاوه بر این، نسخه ۱.۰ تنها با رزولوشنهای بالاتر کار میکرد. اما در شنوایی دو گوشی علاوه بر اینکه دو سیستم شنوایی وجود دارد، این دو سیستم با همدیگر همکاری دارند و میتوانند روی همدیگر تاثیرگذار باشند و یا متناسب با نیاز یکدیگر عملکرد خود را تغییر دهند. باید در دگرگونی یاد شده در قالب انگیزه ها جای بگیرد تا عوامل; یعنی انگیزه های نخستین این دگرگونیها را به وجود آورند. تمامی موردهای یاد شده به گونه مستقیم در دگرگونی دیر کرد و واپس اندازی و فروگذاشتن داوری اثر می گذارند.

دگرگونی یاد شده واقعیتی است که در جامعه صنعتی رخ داده است و باید هم چنین می شد چون تکنولوژی و علم موجود و رایج در این مرحله چنان ساختاری را طلب می کند. 1. در چنین جامعه هایی اندیشه ما وراء طبیعی و دینی به تکنولوژی دگر می شوند.

از این روی تکنولوژی نتوانست استقلال خویش را در برابر ارزشهای سنتی و دینی آن جامعه نگهدارد; از این روی در فرهنگ کشاورزی جایگاه ناچیزی به دست آورد. سیاست به گونه ای از تکنولوژی در یک عرصه ویژه دگر شده است. تکنولوژی موجود در مرحله ای از رشد و تکامل قرار دارد که هیچ گونه پاسخ مثبت به سیاست جداسازی نمی دهد. همانگونه که در جدول 1 نشان داده شده است ، ممکن است بسیاری از این فعالیتها نامهای مختلفی داشته باشند، اما در واقع آنها در عمل به دنبال دستیابی به قابلیتهای تکنولوژیکی هستند. البته انگیزه های بسیار و گوناگونی در این دگرگونیها نقش داشتند;هر چند شماری از اندیشه وران آنها را در یکی دو عامل اقتصادی سیاسی یا دینی خلاصه می کنند.

هر چند سیاست تکنیکی (نه به معنی و پایه ای که در جامعه های صنعتی یا فراصنعتی از آن سخن به میان است) از سوی آنها ترسیم می گردد. به این معنی که با شبکه های کامپیوتری خانوادگی آگاهیها و دانستنیهای سرّی و محرمانه کسان و خانواده ها از کامپیوترهای آنان بیرون کشیده می شود 43پهنه ای گسترده خرید و فروش می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید