آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

آنچه در این میان انکارناپذیر می نماید اثرگذاری همه جانبه تکنولوژی بر فرهنگ است و روشن شدن بستگی و پیوند این دو هاله های ابهام فرهنگی جهان را می زداید. امّا این که دگردیسیهای پدید آمده روی به کدام سوی خواهند داشت به گونه یقین روشن نیست. به این ترتیب تجزیه گسترش و پرورش گنجاییها و استعدادهای گوناگون انسان را باز می تاباند و آن را پدید می آورد و تکنولوژی روند تجزیه را پدید آورده گسترش و استمرار می بخشد. ما برای سلیمان باد را نرم و رام کردیم آن چنان که به یاری آن بامدادان یک ماه و شام گاهان یک ماه راه می پیمود.

برای انجام تحقیقات علمی و نظاممند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطلاحاً مدل مفهومی نامیده میشود. ربوت ها به جای انسان می نشینند و تمام تلاشها و کارهای تولیدی را انجام می دهند و به این ترتیب اتوماسیون در عرصه فرآوری حکومت می کند. برای این که با تکنولوژی FSR 2.0 آشنا شوید ابتدا باید توضیح دهیم که نسخه اول یعنی FSR 1.0 چه کاری انجام میداد.

در واقع آینده تجارت جهان تا حدود زیادی به این تکنولوژی وابسته است. از این روی شماری آشفتگی و بحران را از ویژگیهای فرهنگی جهان آینده می دانند و شماری همسانی و همشکلی را پایان و قرارگاه تلاشها و تکاپوهای فرهنگی در آینده دانسته اند. موجوداتی که ممکن است در آینده به اسم انسانهای عظیم یا انسان فرامرزی بشناسیم.

خارجی به تن می کند که بیش تر و یا تمامی جامعه ها از علم و تکنولوژی پیشرفته به گونه یکسان و برابر بهره مند باشند. 16. مقاله: (تکنولوژی پیشرفت جامعه خلاق) چند بحث و نظر درباره تکنولوژی و ونزنیکَ ترجمه عبدالحسین آذرنگ107/ ـ 108 نشر دریا. به این ترتیب تکنولوژی فرایند تجزیه را گسترش و استمرار می بخشد.

امّا در تمدن فراصنعتی تنها دانش و اطلاعات تعیین کننده اقتصاد و عامل تولید است.و به همین جهت پایه های (اقتصاد مرکزی) مارکسیس فرو می ریزد. فرهنگ در جامعه های انفورماتیک و یا فراصنعتی به اندازه گستره دامنه و هستی اش دگرگونیهایی را در خویش می یابد. گوناگونی و ناهمگونی ادبها و سنتها در جامعه های فراصنعتی سبب نمی شود که فرهنگها از همگونی و همسانی باز بمانند; زیرا هویت فرهنگی این جامعه ها از علم و تکنولوژی شکل پذیرند و بر پایه آن دو استوار. همچنین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات جامعه انسانی را به بخشهای بسیار و گونه گون تقسیم می کند که هر یک ویژگیها و نیازمندیهای ویژه خویش را دارند.

دیدگاهتان را بنویسید