آژانس دیجیتال مارکتینگ و آژانس توسعه آنلاین کسب و کار

سرمایه نیروی انسانی زمین مدیریت و دانش فنی سببها و علتهای اصلی تولید و اقتصاد را تشکیل داد. تمام قابلیتهای به کار رفته در سمعک هوشمند، درسمعک هوشمند وایرلس وجود دارد، اما مزیت اصلی این نسل از سمعکها ارتباط وایرلس (بیسیم) بین دو سمعک میباشد. پهپادها هم در ابتدا یک تکنولوژی نظامی بودند، اما به سرعت برای انجام کارهای مختلف تجاری و مصرفی مورد استفاده قرار گرفتند؛ تا جایی که حالا شرکتهای بزرگی مانند آمازون و گوگل در حال ساخت پهپادهای خودشان هستند.

اما این همه دست آورد تکنولوژی جدید نیست. 3. احساسها و مهرورزیها در جامعه صنعتی نابود نشد بلکه در کنار دیگر دگرگونیها تغییر شکل یافت و جلوه گاه گسترده تر اجتماعی به دست آورد. در نتیجه تنها یک وصف فردی نبود که در پیوند درون فامیلی و قومی ظهور کند بلکه به صورت یک جریان و مسؤولیت اجتماعی درآمد که در پیوندهای ملی و فراملی (انسانی) به کار بسته می شود. اقتصاد از صورت تک سرچشمه ای که همان زمین یا کشاورزی باشد بیرون آمد و بر سرچشمه های چند گانه ای مانند:زمین(کشاورزی) صنعت و تجارت صنعت بنیاد تکیه می زد.

4. تکنولوژی و روش حکومت: با توجه به سه نکته گذشته روش حکومت یک روش سازمانی با برنامه ریزی فشرده خواهد بود که لازمه و یا پیامد چنین شیوه ای پخش قدرت در جامعه است. نکته آخر این که تکنولوژی در این مرحله آغازگر پیوند حیات اقتصادی جامعه ها و ملتها گردید و پدیده ای به نام (اقتصاد جهانی و بین المللی) را پایه ریزی کرد.

]Vپس در حال حاضر دانش فرمان شناسی به عنوان یک دانش برتر، فقط به عنوان امکانی برای آینده میتواند لحاظ شود؛ هنوز برای جامعه نمیتوان برنامه ریزی کرد. در مثل تکّه های فلزی دوچرخه را یک بنیاد و بنگاه صنعتی تولیدی مهیا می ساخت و یا فرایند فراوری کفش از گونه: دباغی پوست رنگ ریزی برش دوخت رویه سازی تخت و… همه در یک کارخانه انجام می گرفت. سازمان ملل متحد، تکنولوژی را به عنوان مجموعه اطلاعات، مهارتها، روش ها و ابزار لازم برای ساختتن محصولات مورد نیاز و کاربرد آنها و یا تامین خدمات مفید و مورد نیاز پذیرفته است.

با توجه به دلیلهای چهارگانه یاد شده تکنولوژی در مرحله صنعتی نه تنها انسانیت را مسخ نکرده بلکه استواری و روشنی بیش تری به آن بخشیده است. از حوزه هایی که اثرگذاری تکنولوژی در مرحله صنعتی بسیار روشن گسترده و بنیادی بود عرصه اقتصاد است. 1. بی توجهی به آخرت;یعنی تکنولوژی در مرحله صنعتی فراموشی و انکار حیات پس از مرگ و واقعیتهای آن را به ارمغان آورده است.

دیدگاهتان را بنویسید